Work.Sports.Balance

Buchungssystem

Auster Sportbad

Mo Kraul Fortgeschritten 2 20:00 - 21:00
Di Leistungsgruppe 19:00 - 20:00
Di Kraul Fortgeschritten 2 20:00 - 21:00
Mi Kraul Leistungsgruppe 20:00 - 21:00
Do Kraul Anfänger 19:30 - 20:30
Do Kraul Fortgeschritten 1 20:30 - 21:30

Bad zur Sonne

Mo Kraul Fortgeschritten 1 17:00 - 18:00
Di Kraul Anfänger 17:30 - 18:30
Mi Kraul Fortgeschritten 1+2 17:00 - 18:00
Do Kraul Anfänger 20:00 - 21:00
Fr Kraul Fortgeschritten 1 19:00 - 20:00
Fr Kraul Anfänger 20:00 - 21:00

Lebring

Do Kraul Fortgeschritten 18:00 - 19:00
Do Kraul Anfänger 19:00 - 20:00