Buchungssystem

Herbstkurse 23.09.2019 - 22.12.2019

Auster Sportbad (6)
Mo Kraul Fortgeschritten 2 20:00 - 21:00
Di Kraul Leistungsgruppe 19:00 - 20:00
Di Kraul Fortgeschritten 2 20:00 - 21:00
Mi Kraul Leistungsgruppe 20:00 - 21:00
Do Kraul Anfänger 19:30 - 20:30
Do Kraul Fortgeschritten 1 20:30 - 21:30
Bad zur Sonne (6)
Mo Kraul Fortgeschritten 1+2 17:00 - 18:00
Di Kraul Fortgeschritten 1 17:30 - 18:30
Mi Kraul Anfänger 17:00 - 18:00
Do Kraul Anfänger 20:00 - 21:00
Fr Kraul Fortgeschritten 2 19:00 - 20:00
Fr Kraul Anfänger 20:00 - 21:00
Lebring (2)
Do Kraul Fortgeschritten 18:00 - 19:00
Do Kraul Anfänger 19:00 - 20:00
Lebring - Partner (2)
Di Kraul Schwimmkurs für Anfänger und Fortgeschritten 17:00 - 18:00
Di Leistungsgruppe Schwimmen 18:00 - 19:00